??inizi dünyan?n ?nde gelen sat?c? finansman i? orta?? ile geli?tirin

  Celebrating 50 years of partnership
  Embracing our future

  Hakk?m?zda

  DLL, 30 milyar Euronun üzerinde varl?k y?neten bir global sat?c? finansman? ?irketidir. 1969 y?l?nda kurulan Eindhoven, Hollanda merkezli DLL; Tar?m, G?da, Sa?l?k Hizmetleri, Temiz Teknoloji, ?n?aat, Nakliye, Sanayi, Belge G?rüntüleme ve Teknoloji sekt?rlerinde varl??a dayal? finansal ??zümler sa?lamaktad?r. DLL, da??t?m kanallar?n? desteklemek ve i?lerini büyütmelerine yard?mc? olmak amac?yla 30'dan fazla ülkede ekipman üreticileri, sat?c?lar? ve distribüt?rleri ile i? birli?i yapmaktad?r. DLL, mü?teri oda??n? derin sekt?r bilgisi ile birle?tirerek ticari finansman, perakende finansman? ve kullan?lm?? ekipman finansman? dahil olmak üzere varl?k kullan?m ?mrünün tamam?na y?nelik sürdürülebilir ??zümler sunmaktad?r. DLL, Rabobank Group'un tamam?na sahip oldu?u bir ba?l? ortakl?kt?r.

  Sekt?rel uzmanl???m?z

  ??inizin kalbini ve ruhunu anlayarak, nesiller boyu devam etmesini sa?layacak finansal çözümler geli?tiriyoruz.

  Finansal ??zümlerimiz

  ?kinci El Ekipman Listesi

   

   

  DLL'de ?al??mak

  Giri?imci bir ortamda global f?rsatlar m? ar?yorsunuz?

  Kariyer f?rsatlar?
  污污直播app-污污直播破解版永久免费版